Hãng Philips tăng tốc cho bóng đèn Led, đáp ứng hiệu quả đột phá lớn với Dubai

Hãng đèn Philips và thành phố Dubai hợp sức cho đề xuất làm thế nào để có những lợi nhuận lớn từ những bóng đèn led thương mại hiệu quả nhất. Hai bên có kế hoạch phân phối một dòng mới tại UAE vào cuối năm nay, cùng với khả năng tiếp cận thị trường tại các nước khác.

Quan tâm  đến những khoản mục và thông báo về bòng đèn Led?

Bóng đèn Philip Dubai mới sinh ra quang hiệu tới 200 lm/W. Lần đầu tiên bóng đèn thương mại đạt mực quang hiệu 200 lm/w, theo Philips,

Trong thế giới nhảy vọt những đòi hỏi hiệu năng, dường như Philips  đang đi trước đối thủ. Rất khó xác định vị trí dẫn đầu, nhưng một số bóng đèn thương mại có quang hiệu tốt nhất được cho ra từ các nhà sản xuất cũng chỉ đạt 110-120Im/w. Bóng đèn tốt nhất trước đây của Philips là 101lm/W. Dòng Dubai mới đạt gấp đôi.